Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • eigenaar: Malvert.online ( H. van Druten );
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • Eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht, echter de wijkwebsites van het stadsdeel Dukenburg kunnen content van deze website vrij gebruiken).
 • Eigenaar heeft zich ingespannen om de rechthebbende van beeldmateriaal, documenten etc. op deze site toestemming te vragen voor gebruik op deze niet commerciële site.
 • Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van hier gepubliceerde werken, door de eigenaar in uw belangen wordt geschaad, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 • Als u op content reageert, wordt privacygevoelige informatie door u achtergelaten. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw reactie te beantwoorde.

info@malvert.online